กรอกรหัสใบจอง

กิจกรรมศูนย์วัฒนธรรม ประจำเดือน

  • เดือน {{month_th}}

  • ไม่พบข้อมูล

  • {{obj.title}}

    ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมการแสดง

การแสดง “Feroci Philharmonic goes pop”

26 มีนาคม 2563

การแสดงคอนเสิร์ต “ Still เพลงรักจากหนังดัง นั้นยังคงอยู่”

21 มีนาคม 2563

คอนเสิร์ต “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ครั้งที่ ๑๒ “Let’s Talk About Love” ของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (THAI YOUTH ORCHESTRA : TYO)

15 มีนาคม 2563

คอนเสิร์ต “กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย” ครั้งที่ ๑๒ “Let’s Talk About Love” ของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (THAI YOUTH ORCHESTRA : TYO)

15 มีนาคม 2563

โครงการร้องรำทำเพลงบนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย เทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์” การแสดง “คอนเสิร์ตเพื่อศิลปินไทย”

12 มีนาคม 2563

ดูเพิ่มเติม