กรอกรหัสใบจอง

กิจกรรมศูนย์วัฒนธรรม ประจำเดือน

  • เดือน {{month_th}}

  • ไม่พบข้อมูล

  • {{obj.title}}

    ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมการแสดง

การแสดง “SCA Grand Concert 2019”

19 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ “บรรสานศัพท์ซ้องพระกรุณา 66 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ชุด “ศึกวิรุญจำบัง”

10 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ “Romantic Variations”

8 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติฯ “Jesus Christ Superstar”

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2562

การแสดงละครเวที เรื่อง “Lord of the Flies: จ้าวแห่งแมลงวัน”

1 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม