กรอกรหัสใบจอง

กิจกรรมศูนย์วัฒนธรรม ประจำเดือน

  • เดือน {{month_th}}

  • ไม่พบข้อมูล

  • {{obj.title}}

    ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมการแสดง

การแสดงคอนเสิร์ต “Germanic Heroism - Austrian Charm”

25 ตุลาคม 2562

การแสดงคอนเสิร์ตการกุศล โตโยต้าคลาสสิคส์ ครั้งที่ 30 ภูมิใจนำเสนอ London Chamber Orchestra

22 ตุลาคม 2562

มหกรรมการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ 21 (ICP) การแสดงบัลเลต์บนเวทีน้ำแข็ง Cinderella On Ice คณะ The Imperial Ice Stars, สหราชอาณาจักร

28 - 29 กันยายน 2562

มหกรรมการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ 21 (ICP) การแสดงบัลเลต์บนเวทีน้ำแข็ง Swan Lake On Ice คณะ The Imperial Ice Stars, สหราชอาณาจักร

26 - 27 กันยายน 2562

มหกรรมการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ 21 (ICP) การแสดง La Verita คณะกายกรรมสื่อผสม Compagnia Finzi Pasca จากสวิสเซอร์แลนด์

21 - 22 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม