กรอกรหัสใบจอง

กิจกรรมศูนย์วัฒนธรรม ประจำเดือน

  • เดือน {{month_th}}

  • ไม่พบข้อมูล

  • {{obj.title}}

    ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมการแสดง

“โครงการร้องรำทำเพลงบนพื้นที่่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์” การแสดง “ดนตรีไร้พรมแดน”

30 มกราคม 2563

การแสดงครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 38 “The Sound Of Inspiration ดนตรีในวันนั้น คือ ฉันในวันนี้"

28 มกราคม 2563

การแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “110 ปี ที่คิดถึง ครูเอื้อ สุนทรสนาน”

19 มกราคม 2563

การแสดง “Helena Citrónová World Premiere”

15 - 17 มกราคม 2563

การแสดงถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2563 การแสดง “Flowing Passions of Pride”

7 มกราคม 2563

ดูเพิ่มเติม