กรอกรหัสใบจอง

กิจกรรมศูนย์วัฒนธรรม ประจำเดือน

  • เดือน {{month_th}}

  • ไม่พบข้อมูล

  • {{obj.title}}

    ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมการแสดง

การแสดงคอนเสิร์ต “เสนาะสำเนียง เสียงประสาน ขัยขานตำนานสยาม” โดยนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย: Thai Youth Choir (TYC)

7 กันยายน 2562

การแสดง “หรรษาศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ”

1 กันยายน 2562

โครงการเสวนานวัตกรรมมนุษยศาสตร์ “วัฒนธรรมนำไทย : สายน้ำแห่งชีวิต”

26 สิงหาคม 2562

การแสดงขับร้องประสานเสียง “Sonoritas : Kangwan Singers 1st Concert” โดย คณะนักร้องประสานเสียงกังวาน

25 สิงหาคม 2562

การแสดงคอนเสิร์ต “รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ครั้งที่ 11 “Scheherazda Rhapsody”

24 - 25 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม