กรอกรหัสใบจอง

กิจกรรมศูนย์วัฒนธรรม ประจำเดือน

  • เดือน {{month_th}}

  • ไม่พบข้อมูล

  • {{obj.title}}

    ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมการแสดง

การแสดงคอนเสิร์ต “เสียงแห่งศรัทธา จากต้นกล้าแห่งความดี” โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

1 พฤศจิกายน 2563

การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิม พระเกียรติฯ การแสดง “Schubert’s Great”

21 ตุลาคม 2563

การแสดง “The Sophistication of three Geniuses”

15 ตุลาคม 2563

การแสดงชรินทร์ อิน คอนเสิร์ต หมายเลข 19 “70 ปี ที่โลกไม่ลืม”

10 - 11 ตุลาคม 2563

มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ

15 - 20 กันยายน 2563

ดูเพิ่มเติม