กรอกรหัสใบจอง

กิจกรรมศูนย์วัฒนธรรม ประจำเดือน

  • เดือน {{month_th}}

  • ไม่พบข้อมูล

  • {{obj.title}}

    ดาวน์โหลดไฟล์

กิจกรรมการแสดง

การแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติฯ “สดุดีเทิดไท้องค์ราชัน”

22 สิงหาคม 2563

การแสดงคอนเสิร์ต “มาห์เลอร์ซิมโฟนีหมายเลข 7”

19 สิงหาคม 2563

การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดง “The Queen Mother Concert”

15 สิงหาคม 2563

การแสดงคอนเสิร์ต “สืบสานดนตรี ศิลปินพื้นบ้าน”

13 สิงหาคม 2563

การแสดง “คอนเสิร์ตเพื่อครู ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ”

9 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม