กรอกรหัสใบจอง

ขั้นตอนการจองสถานที่ออนไลน์

การจองสถานที่

เลือกวันที่แล้วกดค้นหา เลือกสถานที่ ที่ต้องการจองแล้วทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 12

หมายเลข 1. เลือกสถานที่

หมายเลข 2. คลิกเลือกวันที่ในช่องปฏิทิน เพื่อเลือกวันเริ่มงานและสิ้นสุดงาน (สามารถยกเลิกด้วยการคลิกอีกครั้งที่วันที่กดเลือกไปแล้วครั้งแรก)

หมายเลข 3. คลิก ปุ่มยกเลิก เพื่อเริ่มเลือกวันที่จัดงานใหม่อีกครั้ง

หมายเลข 4. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เพิ่มเติม แล้วระบุจำนวนการใช้

หมายเลข 5. คลิกปุ่ม ยืนยันการจองสถานที่

หมายเลข 6. หากต้องการจองสถานที่เพิ่มขึ้น คลิกปุ่มจองสถานที่เพิ่ม แล้วทำตามขั้นตอน 1 ถึง 6

หมายเลข 7. คลิกปุ่ม กรอกแบบฟอร์มขอใช้สถานที

หมายเลข 8. เลือกประเภทบุคคล มีสองแบบ 1.ประเภทบุคคลธรรมดา, 2.ประเภทนิติบุคคล

เลือกประเภทบุคคลเสร็จแล้ว กรอกแบบฟอร์มตามขั้นตอนให้ครบทุกช่อง

หมายเลข 9. ระบุ Email ให้ถูกต้องเพราะรหัสใบจองจะถูกส่งไปที่ Email ของท่านหลังจากส่งแบบฟอร์มขอใช้สถานที่แล้ว

หมายเลข 10. คลิกยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง หรืออ่าน กฎระเบียบเพิ่มเติมการใช้ศูนย์วัฒนธรรม

หมายเลข 11. บันทึกและส่งคำร้องการขอใช้สถานที่

หมายเลข 12. ระบบทำการบันทึกและแสดงรหัสใบจอง พร้อมส่งข้อมูลเข้า Email ของท่านเพื่อใช้ติดตามผลการจองสถานที่

หมายเลข 13. กรอกรหัสใบจอง เพื่อติดตามผลการจองสถานที

หน้าสถานะใบจอง จะบอกว่าใบจองของท่านตอนนี้อยู่สถานะไหน ท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในใบจองและรอการตรวจสอบข้อมูลจาก Admin

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม