กรอกรหัสใบจอง

อาคารอเนกประสงค์

  • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • - ที่นั่ง
  • - ตร.ม.

รายละเอียดสถานที่

อาคารอเนกประสงค์

          ตั้งอยู่ระหว่างหอประชุมใหญ่และหอประชุมเล็ก ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้อีกส่วนหนึ่ง เพราะมีลักษณะเป็นลานยกสูงและลานระดับต่ำ

ห้องต่างๆ ภายในหอประชุม

แผนที่การเดินทาง
แผนที่ลานจอดรถ