กรอกรหัสใบจอง

ห้องนิทรรศการหมุนเวียน

  • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • - ที่นั่ง
  • - ตร.ม.

รายละเอียดสถานที่

ห้องนิทรรศการหมุนเวียน

          เป็นห้องสำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตามหัวข้อที่กำหนดและจัดนิทรรศการจากผู้ที่ให้ความสนใจมาร่วมกันจัดแสดง

แผนที่การเดินทาง
แผนที่ลานจอดรถ