กรอกรหัสใบจอง

ห้องประชุม 2

  • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
  • - ที่นั่ง
  • 10 x 11.1 ม.

รายละเอียดสถานที่

ห้องประชุม 2

          เพื่อบริการการบรรยาย การสาธิต การฝึกอบรม และสัมมนาวิชาการ ฯลฯ

แผนที่การเดินทาง
แผนที่ลานจอดรถ